Lúc hoàng hôn, nắm tay

Loại:Kịch Nhật Bản

Cập nhật:2023-01-19

Tên miền vĩnh viễn: chindwincollegemyanmar.com

Giới thiệu:故事从在九州乡下长大的浅葱空豆(广濑铃 饰)与梦想成为音乐家的青年海野音(永濑廉 饰)的命运般的相遇Chi tiết

Đoán là anh thích.

Copyright © 2020-2021