Năm 1984, 1956

Loại:Phim_khoa_học_viễn tưởng

Cập nhật:2023-01-22

Tên miền vĩnh viễn: chindwincollegemyanmar.com

Giới thiệu:  电影《一九八四》是根据英国作家乔治·奥威尔的同名畅销小说改编,由导演米歇尔·安德尔森执导的影片。Chi tiết

Đoán là anh thích.

Copyright © 2020-2021